by K.E. Chilton, F.R.A.S.
 • ECLIPSING BINARIES
  • Algol type Variables
  • Beta Lyrae Stars
  • W Ursae Majoris Stars
  • Peculiar Eclipsing Binaries—W Ser, UX UMa types
 • INTRINSIC VARIABLES
  • RR Lyrae Stars
  • Classical Cepheids
  • Beta Canis Majoris Variables
  • Delta Scuti Variables
  • Long Period Variables
  • Semi-Regular Variables—A, B, C, D
  • RV Tauri Stars
  • Irregular Variables
  • Eruptive Variables—U Gem, Z Cam
  • Nebular Variables—RV Aur, T Ori, T Tau
  • R Coronae Borealis Type
  • UV Ceti Stars
  • Novae
  • Supernovae

 

Year: 
1970
Pages: 
8
ArchiveTags: