Skip to main content

Chant Slide 036

Chant Slide 036

36. Solar corona, Australian eclipse, Sept. 21, 1922.